Navedena politika privatnosti daje detaljna objašnjenja o načinu prikupljanja i korišćenja Vaših ličnih podataka. Podaci se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka Države Crne Gore, i Amplitudo d.o.o. preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedilo puno poštovanje tih zakonskih propisa. Navedena polisa se ne primenjuje na internet prezentacije, proizvode i usluge koji ne prikazuju ili nemaju link ka ovoj polisi privatnosti, kao ni na aktivnosti koje se obavljaju mimo aplikacije “24 minuta”.

1. Prikupljanje i upotreba ličnih podataka

Nosilac pomoću aplikacije i portala može prikupljati i upotrebljavati lične podatke kako bi se održala funkcionalnost aplikacije i omogućila usluga koju korisnici traže. Nosilac će Vaše podatke uskladištiti bezbedno i sa punom pažnjom će preduzeti sve mere neophodne za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zloupotrebe ili promena.

Nosilac ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika aplikacije “24 minuta” trećim stranama. Nosilac može deliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe, poput: izrade statističke analize, omogućavanja korisničke podrške, organizacije dostave ili sličnih potreba. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je upotreba Vaših ličnih podataka (osim za svrhu pružanja usluga prema Amplitudo d.o.o.), uz obavezu zadržavanja poverljivosti.

Aplikacija “24 minuta” štiti Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa ili upotrebe odavanja. Podaci se smeštaju u kontrolisanom, sigurnom okruženju.
Nosilac prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu aplikacije “24 minuta”, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru iste. Vaši podaci se takođe koriste za sve pogodnosti koje mogu proizići iz korišćenja aplikacije, kao i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju aplikacije, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i sličnih informacija.

2. Poštovanje ličnih podataka

Nosilac prepoznaje i poštuje važnost odgovorne upotrebe podataka prikupljenih putem aplikacije “24 minuta”. Nosilac će poštovati Vaša prava po pitanju pristupa, ispravki i uklanjanja Vaših ličnih podataka. Nosilac može iskomunicirati određene informacije sa Vama, vezane za proizvode, usluge i specijalne ponude, osim ukoliko ste odlučili da takve informacije ne primate, ili su zabranjene zakonom. U određenim slučajevima se informacije mogu iskomunicirati sa Vama, ukoliko je to neophodno kako bi nesmetano nastavili sa korišćenjem aplikacije “24 minuta”. U slučajevima gdje je to po zakonu neophodno, Nosilac će predati vaše lične podatke nadležnim službama.

3. Kolačići (Cookies)

Na aplikaciji “24 minuta” i web sajtu www.24minutaapp.com koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na korisnika računara/posetioca smešta web-poslužitelj kojim se posetilac koristi. Datoteke nastaju kada pretraživač na uređaju korisnika učita web-odredište koje je posetio, koji potom šalje podatke pretraživača, a zatim izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Pretraživač zahvata i šalje datoteku na web-odredišta (mesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega te se tako korisnicima pruža više online mogućnosti i bolji korisnički doživljaj. Kolačići koji se čuvaju mogu biti privremeni (smeštaju se samo tokom poseta web-stranicama), odnosno trajni kolačići koji na računaru posetioca ostaju smešteni i nakon poseta. Kolačići se koriste za funkcionisanje svih web-mesta i boljeg korisničkog iskustva. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pretraživaču, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Aplikacija “24 minuta” i web sajt ne sadrže kolačiće koji omogućavaju pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaš računar, telefon ili tablet uređaj.

Ako niste saglasni sa njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili sprečiti) na Vašem računaru ili mobilnom uređaju pomoću postavki pretraživača kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima možete pronaći na stranicama pretraživača kojim se koristite, ili na www.allaboutcookies.org. Kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje upotrebe naše aplikacije, web-mesta i njihovih procesa, imajte na umu da sprečavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcionisanje ovih stranica ili prouzrokovati njihov drugačiji rad i izgled u vašem pretraživaču. Odredbe o privatnosti i kolačićima uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vreme korišćenja aplikacije, izuzev kolačića trećih strana. Nosilac će povremeno prenositi bitne nove informacije kako biste bili informisani o načinima na koje na svojoj aplikaciji i web-stranici štiti Vaše podatke. Nosilac zadržava pravo izmene pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku te stoga preporučujemo da povremeno proverite ažuriranja.

4. Vaš pristanak na ovu polisu i pravila

Korišćenjem usluga aplikacije “24 minuta” pristajete na prikupljanje i upotrebu podataka od strane Nosioca, kao što je navedeno u ovoj polisi i uslovima korišćenjima. Ako Nosilac donese odluku o izmeni polise privatnosti, izmene će biti unete u ovaj dokumenat tako da ste uvek svesni o podacima koje prikuplja, kako ih koristi i pod kojim okolnostima ih otkriva. Imate pravo da datu saglasnost za upotrebu ličnih podataka opozovete u svako doba putem pismenog obaveštenja, kao i na sva zakonska prava u slučaju da smatrate da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr). Nosilac će rado uvažiti Vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, kao i ostale primedbe. Možete nam se obratiti na e-mail: podrska@24minuta.com